NO

PERGURUAN TINGGI

JENIS KEGIATAN

KURUN WAKTU KERJASAMA

MULAI

BERAKHIR

1

BanSomdejchaopraya Rajabhat University (BSRU), Bangkok

Kerjasama berupa pertukaran informasi akademik dan penelitian, pelaksanaan short course, pertukaran staf dan pelajar dan seminar

16 Juni 2021

16 Juni 2026

2

Mahsa University

Malaysia

Kerjasama berupa pertukaran mahasiswa, pertukaran staf, pertukaran informasi dan publikasi, program mengajar dan meneliti bersama, serta konfrensi dan seminar bersama.

April 2019

April 2024